NWO Programma
Heritage Education, Plurality of Narratives and Shared Historical Knowledge

Click here for the English version

Dit onderzoek werd gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en bestond uit drie projecten en een synthese. Het richtte zich op de perspectieven van Nederlandse leraren en erfgoededucatoren (project 1), Nederlandse en Engelse erfgoed-educatieve materialen (project 2) en de ‘entrance narratives’ van leerlingen en hun leerervaringen (project 3). Alle onderzoeksprojecten richtten zich op dezelfde onderwerpen als context voor de analyse: Trans-Atlantische Slavenhandel en de Tweede Wereldoorlog. 

Onderzoeksteam

Prof.dr. Maria Grever (Programma- en Onderzoeksleider)
Prof.dr. Carla van Boxtel (Onderzoeksleider)
Dr. Stephan Klein (Post-Doctoraal Onderzoeker)
Pieter de Bruijn (Promovendus)
Geerte Savenije (Promovendus) 

Duur van het programma: 2009-2014

Oorspronkelijke NWO-aanvraag voor het onderzoeksprogramma (pdf)
 

Publicaties

Boeken

Proefschriften

Artikelen

Tangible Pasts Logo

Conferenties

In 2013 werd samen met het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) een internationale conferentie georganiseerd over erfgoededucatie en geschiedenisonderwijs getiteld Tangible Pasts? Questioning Heritage Education. Is het gebruik van erfgoed als primaire bron van instructie te verenigen met kritisch historisch denken? Als dat het geval is, hoe kunnen we erfgoed in het geschiedenisonderwijs gebruiken? Meer dan 100 wetenschappers, erfgoedprofessionals en geschiedenisdocenten – uit binnen- en buitenland – bediscussieerden deze en andere vragen op de conferentie die werd gehouden in Rotterdam.

In papersessies werd gediscussieerd over onderzoek naar diverse onderwerpen, zoals het doceren en leren over sensitief erfgoed, de “museumervaring” en authenticiteit, koloniaal erfgoed, en uitingen van het verleden in publieke cultuur. In interactieve workshops werden deze thema’s verder verkend op basis van concrete voorbeelden uit de praktijk. In hun keynotes boden Maria Grever (NL), Peter Seixas (Canada), Peter Aronsson (Sweden), Bruce VanSledright (US), Carla van Boxtel (NL) en Brenda Trofanenko (Canada) het raamwerk, reflecterend op het thema van de conferentie vanuit het perspectief van cultureel erfgoed en geschiedenisonderwijs.

Voor het volledige verslag: “On the use of heritage in history education

Cover PublicatieEerder werd in november 2011 een International Master Class georganiseerd in samenwerking met Erfgoed Nederland in de Bazel in Amsterdam. Hoofdthema van deze bijeenkomst was de betekenis van erfgoed voor jongeren in een globaliserende en multiculturele samenleving. ‘s Ochtends waren er lezingen van buitenlandse experts op het gebied van erfgoed en educatie. In de middag waren er workshops waarin ‘identiteit & betekenisgeving’ en ‘leren door ervaren’ centraal stonden.

De dag was bedoeld voor educatieve (staf)medewerkers van erfgoedinstellingen, ontwikkelaars van educatief materiaal voor erfgoedinstellingen en erfgoededucatieconsulenten uit de provincies. Deelnemers ontvingen vooraf de publicatie Heritage Education. Challenges in Dealing With the Past met bijdragen van de experts en het onderzoeksteam.